Hakkımızda

Türkiye'de Rulman Sektörünün Öncü Firması Das Lager Germany

Sektörün en dinamik, yaratıcı ve yenilikçi firmasıdır.
Rulman ve yardımcı ekipmanları alanında faaliyet gösteren Das Lager Germany, endüstriyel ve otomotiv rulmanlarının üretimi ve pazarlanmasına odaklanarak Türkiye’de önemli bir konuma sahip olmuştur.
Alman tasarımı ve mühendisliği ile 1. Sınıf kalitede rulman üretimi yapan Das Lager Germany, ev ve ofis uygulamalarındaki en küçük çaplı minyatür rulmanlardan ağır sanayi uygulamalarındaki çok büyük çaplı rulmanlara kadar tüm uygulama alanları için geniş ürün yelpazesine sahiptir.
Standart ürünlerinin yanı sıra müşterilerinin özel uygulamalarındaki ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun özelliklerde rulman tasarımı ve üretimi de yapan DAS LAGER GERMANY dünyada ``Rulman Terzisi`` olarak anılmaktadır.

İletişim Teklif Al
Hakkımızda 1

Vizyon

Rulman sektöründe(endüstriyel, otomotiv ve demir yolu rulmanları ) etkin ve teknolojik  çözümler üretmek için yenilikleri sürekli takip ederken müşterilere beklentilerinin üzerinde hizmet ve ürün sunmak ; kalite standartlarına uygun kurumsal yapımız ile sektörümüzde lider bir kuruluş olmaktır.

Misyon

Endüstriyel, Otomotiv, Savunma-Havacılık ve Demir yolu rulmanları imalatında müşteri ihtiyaç ve beklentilerine en uygun rulmanı üreterek, Türkiye Rulman Pazarı’nın lideri ve Rulman Terzisi olmak.

Kalite, Çevre ve İSG Politikası

 • Ulusal ve uluslararası güvenlik ve performans standartlara uygun, ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, müşteri talep ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilen yüksek kalitede ürünü ve/veya hizmeti çevre ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun olarak sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızı olabildiğince verimli kullanmayı,
 • Faaliyetlerimizden ve/veya ürünlerimizden kaynaklanabilecek çevre kirlenmesini ve sağlık bozulmalarını önlemeyi
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 • Çalışanların yüksek motivasyonla çalıştığı, katılımcı, pozitif bir şirket kültürü oluşturmayı ve çalışma ortamını benimseyecekleri geniş bir aile olmayı,
 • Yönetim Sistemlerindeki başarının top yekûn katılım ile sağlanacağının ve bireysel sorumluluklarının bilincinde olan çalışanlarımızın değişen ve gelişen şartlar altında farkındalıklarını artırmak üzere eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenlemeyi
 • Örnek alınacak müşteri-odaklı bir kültür geliştirmeyi
 • Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını gönüllülük düsturu ile yerine getirmeyi ve geri bildirimlerini gerçek bir ciddiyet ile ele almayı ve harekete geçmeyi Taahhüt eder.

Etik Değerlerimiz

 • Dürüstlük: Tüm faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.
 • Şeffaflık: Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde şeffaf ve açıktır. Tüm faaliyetlerinde anlaşılır ve doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.
 • Tarafsızlık: Din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Tüm DAS LAGER çalışanları herkese adil ve eşit davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır.
 • Müşteri odaklılık: DAS LAGER çalışanları için müşteriye hizmet her şeyden önce gelir. İş hacmi fark etmeksizin, her müşteri önemlidir ve her bir müşteriye itina gösterilir.
 • Yasalara Uyum: Tüm faaliyetlerini yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yürütür. Yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, uyum için gerekli tedbirleri alır.
 • Gizlilik: Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez.

Emniyet Politikamız

 • Ulusal ve uluslararası güvenlik ve performans standartlara uygun, maksimum emniyet prensipleriyle yüksek kalitede ürünü ve/veya hizmeti çevre ve iş güvenliği mevzuatlarına, uygun olarak sağlar ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütür.
 • Satışa sunulan tüm ürünler, insan sağlığını ve ürün emniyetini sağlamak üzere sigortalıdır. Üretim ve araçlar sigortalı ürünlerimiz ile garanti altındadır.
 • İmalat hatalarına karşı; endüstriyel ürünlerimiz 24 ay, otomotiv rulmanlarımız  50.000 km garanti sağlar.
 • Demiryolu araçları rulmanları ve oynak makaralı rulmanlarda rulman bakımı ve yenilemesi (reconditioning) hizmetleri sunar.
 • Demiryolu araçları aks, cer motorları ve vites üniteleri uygulamaları için özel dizayn edilmiş silindirik makaralı, konik makaralı, oynak makaralı ve radyal bilyalı rulmanlar, TS EN 12082 Standardı kapsamında yüksek performans sağlar.
 • Emniyet kültürünü her kademedeki personele yaygınlaştırmak için gerekli Çalışmaları yapar.
 • Bütün çalışanlar kendi görevlerinin gerektirdiği emniyet önlemlerini almaktan ve emniyeti sağlamaktan sorumludur.
 • Oluşabilecek arızalara, risk taşıyabilecek olaylara engel olabilmek için tüm çalışanlar bütün arızaları, hataları ve tehlikeleri (kendi hataları da dâhil) bildirir.
 • Emniyet politikasının prensiplerinin uygulanması ile, kurumdaki emniyetin sürekli olarak daha iyi hale getirilmesi sağlanır.

Vizyon

Rulman sektöründe(endüstriyel, otomotiv ve demir yolu rulmanları ) etkin ve teknolojik  çözümler üretmek için yenilikleri sürekli takip ederken müşterilere beklentilerinin üzerinde hizmet ve ürün sunmak ; kalite standartlarına uygun kurumsal yapımız ile sektörümüzde lider bir kuruluş olmaktır.

Misyon

Endüstriyel, Otomotiv, Savunma-Havacılık ve Demir yolu rulmanları imalatında müşteri ihtiyaç ve beklentilerine en uygun rulmanı üreterek, Türkiye Rulman Pazarı’nın lideri ve Rulman Terzisi olmak.

Kalite, Çevre ve İSG Politikası

 • Ulusal ve uluslararası güvenlik ve performans standartlara uygun, ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, müşteri talep ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilen yüksek kalitede ürünü ve/veya hizmeti çevre ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun olarak sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızı olabildiğince verimli kullanmayı,
 • Faaliyetlerimizden ve/veya ürünlerimizden kaynaklanabilecek çevre kirlenmesini ve sağlık bozulmalarını önlemeyi
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 • Çalışanların yüksek motivasyonla çalıştığı, katılımcı, pozitif bir şirket kültürü oluşturmayı ve çalışma ortamını benimseyecekleri geniş bir aile olmayı,
 • Yönetim Sistemlerindeki başarının top yekûn katılım ile sağlanacağının ve bireysel sorumluluklarının bilincinde olan çalışanlarımızın değişen ve gelişen şartlar altında farkındalıklarını artırmak üzere eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenlemeyi
 • Örnek alınacak müşteri-odaklı bir kültür geliştirmeyi
 • Müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını gönüllülük düsturu ile yerine getirmeyi ve geri bildirimlerini gerçek bir ciddiyet ile ele almayı ve harekete geçmeyi Taahhüt eder.

Etik Değerlerimiz

 • Dürüstlük: Tüm faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.
 • Şeffaflık: Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde şeffaf ve açıktır. Tüm faaliyetlerinde anlaşılır ve doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.
 • Tarafsızlık: Din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer paydaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Tüm DAS LAGER çalışanları herkese adil ve eşit davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır.
 • Müşteri odaklılık: DAS LAGER çalışanları için müşteriye hizmet her şeyden önce gelir. İş hacmi fark etmeksizin, her müşteri önemlidir ve her bir müşteriye itina gösterilir.
 • Yasalara Uyum: Tüm faaliyetlerini yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yürütür. Yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, uyum için gerekli tedbirleri alır.
 • Gizlilik: Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez.

Emniyet Politikamız

 • Ulusal ve uluslararası güvenlik ve performans standartlara uygun, maksimum emniyet prensipleriyle yüksek kalitede ürünü ve/veya hizmeti çevre ve iş güvenliği mevzuatlarına, uygun olarak sağlar ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütür.
 • Satışa sunulan tüm ürünler, insan sağlığını ve ürün emniyetini sağlamak üzere sigortalıdır. Üretim ve araçlar sigortalı ürünlerimiz ile garanti altındadır.
 • İmalat hatalarına karşı; endüstriyel ürünlerimiz 24 ay, otomotiv rulmanlarımız  50.000 km garanti sağlar.
 • Demiryolu araçları rulmanları ve oynak makaralı rulmanlarda rulman bakımı ve yenilemesi (reconditioning) hizmetleri sunar.
 • Demiryolu araçları aks, cer motorları ve vites üniteleri uygulamaları için özel dizayn edilmiş silindirik makaralı, konik makaralı, oynak makaralı ve radyal bilyalı rulmanlar, TS EN 12082 Standardı kapsamında yüksek performans sağlar.
 • Emniyet kültürünü her kademedeki personele yaygınlaştırmak için gerekli Çalışmaları yapar.
 • Bütün çalışanlar kendi görevlerinin gerektirdiği emniyet önlemlerini almaktan ve emniyeti sağlamaktan sorumludur.
 • Oluşabilecek arızalara, risk taşıyabilecek olaylara engel olabilmek için tüm çalışanlar bütün arızaları, hataları ve tehlikeleri (kendi hataları da dâhil) bildirir.
 • Emniyet politikasının prensiplerinin uygulanması ile, kurumdaki emniyetin sürekli olarak daha iyi hale getirilmesi sağlanır.

Önceliğimiz müşteri memnuniyeti

Teklif Al

0+

Yıllık Üretim

0+

Bayi

0+

Ülkedeyiz