Das Lager Germany, ARUS (Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi) Üyesidir » Das Lager Germany